Lezing: Europa in de achteruitkijkspiegel

Maandag 11 februari 2019 - 14:00 tot 16:00 uur (Wekelijkse activiteit)

Europa in de achteruitkijkspiegel
Hoe is ons werelddeel met vallen en opstaan gekomen tot de bijzondere positie die het inneemt op het wereldtoneel? In een cursus  van 10  lessen wil Henk Steneker proberen antwoord te geven op deze vraag. Het wordt een reis door de tijd: de Grieken die een nieuw soort samenleving vorm en inhoud gaven, de Romeinen die de eerste rechtsstaat ontwierpen, het imperialisme dat Europa voor het eerst verenigde, maar ook aan decadentie bezweek..... en zo verder tot in onze eigen tijd.
De lessen worden gegeven in het Paradies te Roermond op 10 maandagen van 14.00 - 16.00 uur vanaf 14 januari tot en met 25 maart 2019 (niet op 4 maart). De docent is classicus. Na een loopbaan in het voortgezet onderwijs is hij als postactieve senior onder meer werkzaam geweest als docent HOVO:  in Maastricht, maar ook in zijn woonstad Roermond. Nu is hij ook de postactieve fase voorbij en wil hij met geïnteresseerden in gesprek over zaken van belang.
Jaartallen, feiten en namen zijn niet zijn eerste invalshoek bij het benaderen van historische onderwerpen. De ontwikkelingen in het denken en de cultuur hebben zijn primaire  interesse. Het is zijn bedoeling om daarbij duidelijke contouren te schetsen en houvast te bieden: kapstokken waar je wat aan op kunt hangen. Hoofdlijnen, op smaak gebracht met anekdotes.
Het is een cursus die bedoeld is voor mensen die vroeger geschiedenis hebben gehad op school, maar daarna een leven lang de tijd hebben gehad om te vergeten: voor geïnteresseerde amateurs dus.
Uitingen van kunst zullen de verschillende perioden illustreren. Daarmee zal tevens duidelijk worden dat kunst enerzijds gebonden is aan de tijd waarin zij tot stand komt, anderzijds dat het juist ook vaak kunstenaars zijn die de gedachten van mensen verder leiden naar nieuwe tijden.
De lezingen worden gegeven volgens de structuur die PowerPoint biedt: woord met visuele ondersteuning. Readers met schriftelijke samenvatting van het behandelde onderwerp maken het mogelijk om ontspannen te luisteren en thuis een en ander na te slaan.