Stadswandeling vanuit 't Paradies

Donderdag 5 december 2019 - 13:30 tot 15:30 uur (Maandelijkse activiteit)

Wandeling in gemeente Roermond: door Herten en Ool 
startplek: parkeerplaats bij Jan Linders Groene Kruisstraat 8 6049 BW  Herten, tijd: 13.30 uur.

Herten werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 968, toen koningin Gerberga villa Hertra schonk aan de abdij St. Remigius in Reims.
In de achtste eeuw, ten tijde van Karel de Grote, zijn in onze streek veel parochies gesticht. De naam Herten wordt voor het eerst in 968 vermeld. In 1088 wordt er voor het eerst een Heer van Mereheym genoemd: Conradus de Mereheim, de burcht, de latere Oudenborg is al rond 1050 gebouwd.
In Merum staan nu de restanten van een stamburcht van de Heer van Merum uit de twaalfde eeuw. Het is daarmee de enige in zijn soort.  De ruïne in Merum vormt de stamburcht van de eerste generatie van een feodale machthebber, die als gelijke van de graven van Holland en Gelre is begonnen, maar het nooit tot een hogere positie heeft gebracht. Zodoende bleef het zijn enig kasteel, van waaruit hij tot het einde der feodale dagen over niet veel meer dan de direct omwonende boeren en koeien en hun weilanden gebood.” Helaas is het relict van de stamburcht van de Heer van Merum van de openbare weg niet zichtbaar. Gezien de ouderdom en de hoge zeldzaamheid kan dit rijksmonument - mits goed geconserveerd - een hoge attractiewaarde vertegenwoordigen.
In 1246 wordt Ool genoemd, en is de eerste vermelding van een overgang van de Maas. Er kwam later een veer. Op dat veer heeft het bekende gezegde betrekking. Dit gezegde luidt: "Dae is nach neet in Oeël euver" wat betekent dat een onderneming nog niet tot een goed einde is gebracht. Van het veer zijn de eerste vermeldingen in een akte van 1293, waarna het dienst heeft gedaan tot 1 oktober 1951. Het veerpont is sinds 18 april 1992 weer in de vaart als een fiets- en voetgangersveerpont en vaart 's zomers: in de weekenden en in de vakanties en vormt een verbinding over de Maas tussen Ool en het Oolderhuuske.
In 1342 wordt er bij Ool de Maas verlegd naar een vroegere bedding, zodat die Maas dichter bij Roermond gaat stromen.
In 1147 wordt melding gemaakt van een schenking, die bestemd was voor het onderhoud van een priester in Herten. Mogelijk hebben ook de heren van Mereheym een rol gespeeld bij de stichting van de parochie Herten. Het is bekend dat kerken toegewijd aan St. Michaël behoren tot de oudere stichtingen. De strijdbare figuur van de aartsengel Michaël was bij de oude riddergeslachten zeer geliefd en werd dikwijls als beschermheilige gekozen. Het is zo goed als zeker dat het christelijk geloof in Herten is gebracht vanuit het door St. Willibrord gestichte klooster te Susteren.
Herten hoorde, samen met Merum en Ool ( én Maasniel ), tot de heerlijkheid Dalenbroek. Deze grote heerlijkheid werd omstreeks 1472 opgesplitst, waarbij het grootste deel aan Gülick kwam, doch Herten ( en Maasniel) min of meer zelfstandig als Dalenbroek verder gingen. Herten hoorde bij het Overkwartier en was dus ook achtereenvolgens Spaans, Oostenrijks, Frans, Nederlands, Belgisch en ten slotte definitief Nederlands. 2020-03-05  Wandeling in gemeente Roermond: door Herten en Ool 
startplek: parkeerplaats bij Jan Linders Groene Kruisstraat 8 6049 BW  Herten, tijd: 13.30 uur.

Herten werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 968, toen koningin Gerberga villa Hertra schonk aan de abdij St. Remigius in Reims.
In de achtste eeuw, ten tijde van Karel de Grote, zijn in onze streek veel parochies gesticht. De naam Herten wordt voor het eerst in 968 vermeld. In 1088 wordt er voor het eerst een Heer van Mereheym genoemd: Conradus de Mereheim, de burcht, de latere Oudenborg is al rond 1050 gebouwd.
In Merum staan nu de restanten van een stamburcht van de Heer van Merum uit de twaalfde eeuw. Het is daarmee de enige in zijn soort.  De ruïne in Merum vormt de stamburcht van de eerste generatie van een feodale machthebber, die als gelijke van de graven van Holland en Gelre is begonnen, maar het nooit tot een hogere positie heeft gebracht. Zodoende bleef het zijn enig kasteel, van waaruit hij tot het einde der feodale dagen over niet veel meer dan de direct omwonende boeren en koeien en hun weilanden gebood.” Helaas is het relict van de stamburcht van de Heer van Merum van de openbare weg niet zichtbaar. Gezien de ouderdom en de hoge zeldzaamheid kan dit rijksmonument - mits goed geconserveerd - een hoge attractiewaarde vertegenwoordigen.
In 1246 wordt Ool genoemd, en is de eerste vermelding van een overgang van de Maas. Er kwam later een veer. Op dat veer heeft het bekende gezegde betrekking. Dit gezegde luidt: "Dae is nach neet in Oeël euver" wat betekent dat een onderneming nog niet tot een goed einde is gebracht. Van het veer zijn de eerste vermeldingen in een akte van 1293, waarna het dienst heeft gedaan tot 1 oktober 1951. Het veerpont is sinds 18 april 1992 weer in de vaart als een fiets- en voetgangersveerpont en vaart 's zomers: in de weekenden en in de vakanties en vormt een verbinding over de Maas tussen Ool en het Oolderhuuske.
In 1342 wordt er bij Ool de Maas verlegd naar een vroegere bedding, zodat die Maas dichter bij Roermond gaat stromen.
In 1147 wordt melding gemaakt van een schenking, die bestemd was voor het onderhoud van een priester in Herten. Mogelijk hebben ook de heren van Mereheym een rol gespeeld bij de stichting van de parochie Herten. Het is bekend dat kerken toegewijd aan St. Michaël behoren tot de oudere stichtingen. De strijdbare figuur van de aartsengel Michaël was bij de oude riddergeslachten zeer geliefd en werd dikwijls als beschermheilige gekozen. Het is zo goed als zeker dat het christelijk geloof in Herten is gebracht vanuit het door St. Willibrord gestichte klooster te Susteren.
Herten hoorde, samen met Merum en Ool ( én Maasniel ), tot de heerlijkheid Dalenbroek. Deze grote heerlijkheid werd omstreeks 1472 opgesplitst, waarbij het grootste deel aan Gülick kwam, doch Herten ( en Maasniel) min of meer zelfstandig als Dalenbroek verder gingen. Herten hoorde bij het Overkwartier en was dus ook achtereenvolgens Spaans, Oostenrijks, Frans, Nederlands, Belgisch en ten slotte definitief Nederlands.

 

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht ›

Stadswandeling vanuit 't Paradies

Contactpersoon

Mevrouw Tiny Thomassen
Telefoonnummer: 06 34 17 29 70
E-mailadres: info@servicegilderoermond.nl

Planning voor deze activiteit

Donderdag 5 maart