Lenteborrel in 't Paradies vrijdag 13 maart

Lenteborrel in 't Paradies

In verband met het coronavirus wordt deze bijeenkomst tot nadet te bepalen datum uitgesteld.

“Lenteborrel” Seniorenraad Roermond

Op donderdag 19 maart a.s. vindt de jaarlijkse lentebijeenkomst plaats, kortweg genoemd “Lenteborrel”. Zoals gebruikelijk gebeurt dat in het multifunctioneel centrum ’t Paradies aan het Munsterplein te Roermond. Iedereen is welkom en de bijeenkomst is uiteraard gratis. U wordt getrakteerd op een interessante lezing en daarna krijgt iedereen een drankje aangeboden om de nieuwe lente te begroeten.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur met de ontvangst van de bezoekers. Traditiegetrouw opent Mevrouw Smitsmans, wethouder van de gemeente Roermond, de middag en wel om 14.00 uur.

Daarna volgt een voordracht van de heer Mr. Hein van der Bruggen uit Roermond. Onderwerp van zijn lezing is  leven en werk van de tekenaar van politieke spotprenten Louis Raemaekers, afkomstig uit Roermond. In zijn tijd, eerste helft 20ste eeuw, was hij heel beroemd om  de wijze waarop hij allerlei politieke figuren in Europa in tekeningen wist te karakteriseren.  Aanleiding tot de keuze van dit onderwerp, is het feit dat de maasbrug inmiddels officieel vernoemd is naar deze beroemde Roermondenaar, de Louis Raemaekersbrug. Juist deze brug heeft bij de gevechten en bevrijding van Roermond, nu 75 jaar geleden, een belangrijke rol gespeeld.

Na afloop van de lezing brengen we samen een toost uit op de komst van de nieuwe lente. Rond half  vijf is de bijeenkomt beëindigd.