Het Koor voor Stem en Geheugen donderdag 11 oktober 2018

In verband met het coronavirus is deze aktiviteitaktiviteit voorlopig uitgesteld.

Zingen geeft plezier, Zingen verbroedert, Zingen maakt herinneringen levend. Samenzingen zorgt voor verbindingen  raakte  Samen zingen draagt bij tot de algemene kwaliteit van het leven.Samen zingen draagt eraan bij dat mensen met dementie én hun familie en mantelzorgers een sociale contex behouden. Er zijn zovele redenen om te zingen, om sámen te zingen. Juist voor mensen die worden geconfronteerd met de vervelende gevolgen van dementie. Want om de een of andere reden kun je je met zingen makkelijker uiten dan met spreken. Daarom is in Roermond het iniatief genomen voor "Het koor voor Stem en Geheugen".

Elke vrijdag van 11.15 tot 12.15 uur. De muzikale leiding is in handen van Nicole Wilms-Gielkens.
De kosten bedragen € 12.50 per maand.

Aanmelden kan via 0475 53 52 09 of via info@logopedica.nl